Gdje možete glasovati u nedjelju?

Foto: Ivica Dajak | orebic.com.hr - arhiva

Na službenoj web stranici općine Orebić objavljeno je Rješenje Izbornog povjerenstva X. izborne jedinice kojim su određena biračka mjesta na područjju Općine Orebić.

Prema adresi prebivališta, glasovati ćete na slijedećim biračkim mjestima:

1. Biraĉko mjesto broj 1. TRSTENIK PROSTORIJE MJESNOG ODBORA, TRSTENIK BB na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u

TRSTENIK: DONJE SELO, GORNJE SELO, KRAJ

2. Biraĉko mjesto broj 2. PIJAVIČINO MJESNI ODBOR PIJAVIČINO – HRVATSKA ČIT., PIJAVIČINO BB na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u

PIJAVIĈINO: DINGAĈ ZAŠKOLJ, DONJE PIJAVIĈINO, GORNJE PIJAVIĈINO, PANTETIĆI

3. Biraĉko mjesto broj 3. POTOMJE PROSTORIJE DOMA POTOMJE, POTOMJE BB na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u

POTOMJE: DINGAĈ – BORAK, DINGAĈ – POTOĈINE, GRUDA, POTOMJE

4. Biraĉko mjesto broj 4. DONJA BANDA PROSTORIJE PZ “POSTUP” DONJA BANDA, DONJA BANDA BB na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u

DONJA BANDA: GOLUBINICA, KOŠARNI DO, POSTUP, PRIZDRINA, ZAKAMENJE, ZAKOTORAC, ŽUPANJE SELO

5. Biraĉko mjesto broj 5. KUNA PROSTORIJE OŠ KUNA, KUNA BB na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u

KUNA PELJEŠKA: CRKVICE, GRUDE, HILIĆI, KUNA, PALIHNIĆI, TUDARAC, VUKOVIĆI, ZAGUINE 2 6. Biraĉko mjesto broj

6. OSKORUŠNO PROSTORIJE OŠ OSKORUŠNO, OSKORUŠNO BB na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u

OSKORUŠNO: ORHANOVIĆI, OSKORUŠNO, PRIVOR, VELIKA PRAPRATNA, ZAGRUDA

7. Biraĉko mjesto broj 7. OREBIĆ DJEČJI VRTIĆ OREBIĆ, BANA J. JELAČIĆA 8 na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u

OREBIĆ: A. G. MATOŠA, AUGUSTINA T. UJEVIĆA, BANA I. MAŢURANIĆA, BANA J. JELAĈIĆA 2-38A (PARNI), BANA J. JELAĈIĆA 1-33 (NEPARNI), BRAĆE RADIĆ, DR. ANTE STARĈEVIĆA 2-70 (PARNI), EUGENA KVATERNIKA, IVA DULĈIĆA, IVANA GUNDULIĆA, KAP.F.MRĈEVIĆA, KRALJA ZVONIMIRA, LJUDEVITA GAJA, S. S. KRANJĈEVIĆA, ŠET. KNEZA DOMAGOJA 29-51 (NEPARNI), 30-52 (PARNI), TRSTENIĈKA, PODGORJE: GLABALOVO, PODOBUĈE: BORJE, PODOBUĈE, STANKOVIĆ: DUBRAVICA, MOKALO, PODVLAŠTICA, PUT PODVLAŠTICA, PUT STANKOVIĆ, RADEŠIĆI, SELO STANKOVIĆ 2-46 (PARNI), SELO STANKOVIĆ 1-47 (NEPARNI)

8. Biraĉko mjesto broj 8. OREBIĆ ZGRADA OPĆINE, OBALA POMORACA 24 na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u

OREBIĆ: AUGUSTA ŠENOE, BANA J. JELAĈIĆA 35-91B (NEPARNI), 40-96D (PARNI), BIZAROVA, BRUNA BUŠIĆA, CVITKOVIĆEVA, DALMATINSKA, DR. ANTE STARĈEVIĆA 1-75 (NEPARNI), ĐIVOVIĆEVA, FISKOVIĆEVA, FRA AMBROZA TESTENA, GETA, GURIĆEVA, HRVATSKE MLADEŢI, IVANA LENDIĆA, IVANA MEŠTROVIĆA, JOZA OREBIĆA, JOZA ŠUNJA, KARDINALA A. STEPINCA, KAŠTEL, KERŠINA, KRALJA TOMISLAVA, KRALJA TVRTKA, LJUBA BABIĆA, M. CELESTINA MEDOVIĆA, MARKA MARULIĆA, MATICE HRVATSKE, NAZOROVA, OBALA DR. FRANJE TUĐMANA, OBALA POMORACA, PELJEŠKA, PUT KARMENA, PUT RUSKOVIĆA, ROKA BONFIOLA, SVETI KRIŢ, ŠET. KNEZA DOMAGOJA 1- 27 (NEPARNI), 2-28 (PARNI), ŠET.KR.P. KREŠIMIRA IV, ŠETALIŠTE ŠKVAR, TRG MIMBELLI, ULICA OD BLACA, ULICA OD STINA, ZRINJSKO-FRANKOPANSKA, PODGORJE: CELESTINOV PUT, NOVI RUSKOVIĆI, PUT RUSKOVIĆ, SELO GURIĆI, SELO KARMEN, SELO LAMPALOVO, SELO RUSKOVIĆI

9. Biraĉko mjesto broj 9. KUĆIŠTE PROSTORIJE ŠKOLE KUĆIŠTE, KUĆIŠTE na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u

KUĈIŠTE: KUĈIŠTE, OREBIĆ: PERNA, PODGORJE: PERNA

10. Biraĉko mjesto broj 10. VIGANJ HRVATSKI DOM VIGANJ, VIGANJ na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u

NAKOVANJ: NAKOVANJ, VIGANJ: VIGANJ 11. Biraĉko mjesto broj

11. LOVIŠTE PROSTORIJE DOMA, LOVIŠTE na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u

LOVIŠTE: LOVIŠTE

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku