Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća.

Javni poziv je raspisan 25. lipnja 2020. godine, no sa zaprimanjem prijava Fond službeno započinje 1. rujna 2020. godine.

Postotak sufinanciranja za sve građane iznosi 60%, dok se ranjivim skupinama građana obnova u potpunosti financirati. Pritom će listu prioritetnih kuća za pojedina područja izraditi i predložiti lokalni Centri za socijalnu skrb.

Na javni poziv mogu se prijaviti (su)vlasnici postojećih obiteljskih kuća energetskog razreda (prema Q H,nd) minimalno D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj ili C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj. Osnovni uvjet je da budu zakonito izgrađene odnosno legalne.

Obiteljska kuća u smislu ovog Programa je zgrada u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:

• ima najviše tri stambene jedinice;ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Mjere energetske obnove
• povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora:
• energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i dr. – detalji se propisuju u javnom pozivu);
• zamjena stolarije ovojnice grijanog prostora novom;
• cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sljedećih sustava za korištenje OIE:
• sustavi s sunčanim toplinskim pretvaračima;
• sustavi na drvnu sječku/pelete;
• dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda;
• fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.

Detaljniji tehnički uvjeti propisani su u samom tekstu javnog poziva.

Dokumentacija za prijavu

Detaljan sadržaj dokumentacije potrebne za prijavu na poziv također je propisan u samom tekstu javnog poziva dok obavezna dokumentacija za prijavu minimalno uključuje:

• Energetski certifikat i Izvješće o energetskom pregledu prije energetske obnove te detaljnu ponudu opreme i radova. Navedenim dokumentima potvrđuje se zadovoljavanje tehničkih uvjeta propisanih u javnom pozivu;
• U slučaju ugradnje fotonaponskih sustava, potreban je glavni projekt, u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, br.112/17,34/18,36/19 i 98/19);
• U slučaju prijave obiteljske kuće koja je dio zaštićene kulturno-povjesne cjeline potrebno je odobrenje nadležnog tijela državne uprave za zaštitu spomenika kulture i prirode
• Fotodokumentaciju postojećeg stanja;
• Dokaze o prebivalištu, vlasništvu i zakonitosti građevine – vrste ovih dokaza detaljno se raspisuju u javnom pozivu.

Više detalja možete pronaći ovdje 

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku