Edukativni seminar udruge ‘Kap u Moru’ u Korčuli

Humanitarna udruga „Kap u moru“ Korčula organizira dana 23. i 24. listopada 2015. godine stručno-edukativni seminar u Korčuli.

Na seminaru će predavati profesorice Snježana Sekušak-Galešev i Mirjana Lenček s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Seminar je namijenjen svim učiteljima, odgajateljima, stručnim suradnicima. 

Seminar će biti organiziran u prostoru Centra za kulturu Korčula ( kino dvorana ) u sljedećim terminima:
– prvi dan, 23.10.2015 (petak) od 16.00 do 19.00 sati,
– drugi dan, 24.10.2015. (subota) od 10.00 – 14.00 sati .
Profesorice će govoriti o najčešćim problemima s kojima se susreću djeca predškolske i školske dobi, a teme su :
– intelektualne teškoće i deficit pažnje/ hiperaktivni poremećaj/ADHD,
– čitanje i pisanje- disleksija,
– poučavanje učenika s teškoćama- primjereni oblici odgoja i obrazovanja.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku