Donesena odluka o odabiru novog brodara za liniju Orebić – Korčula – KTD Bilan najavio žalbu na odluku

Foto: I. Dajak | Orebić.com.hr

Agencija za obalni linijski pomorski promet jučer je na svojim web stranicama objavila kako je zadarska tvrtka G&V Line Iadera d.o.o. odabrana kao najpovoljniji ponuditelj za obavljanje javnog prijevoza na državnoj brodskoj liniji 614 Korčula Orebić i obratno.

Odluka je donesena još 5. veljače, ali konačna postaje tek protekom žalbenog roka. Ukoliko bi odluka postala pravomoćna, novi koncesionar bi slijedeće tri godine liniju održavao brodom ‘Zvijezda Kvarnera’ – za kojeg natječajna dokumentacija kaže da je sagrađen 2016. godine, te ima kapacitet 173 putnika i brzinu u liniji od 9,2 čv. Za ilustraciju – Tamaris – na kojem sada plovimo i kojeg je prijavio ‘KTD Bilan’, ima kapacitet 154 putnika i brzinu u liniji od 11 čvorova.

Postojeći koncesionar, orebićki KTD Bilan ocijenjen je nižom ocjenom (84,34 : 77,68) – prvenstveno zbog razlike u starosti brodova – jer je ‘Tamaris’ (kao i ‘Lovor’) izgrađen 1989.g., a starost broda je vrlo značajan element u vrednovanju ponuda. Kako doznajemo iz KTD Bilan i Općine Orebić, KTD Bilan će u suradnji sa specijaliziranom konzultantskom kućom izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. U ‘Bilanu’ vjeruju u pozitivan ishod žalbe, te posljedično poništenje javnog natječaja, nakon čega bi na ponovljenom javnom natječaju pokušali zadržati koncesiju na ovu liniju i očuvati postojeću razinu povezanosti Orebića s Korčulom, te radna mjesta povezana s ovom djelatnošću.

Prema informacijama iz KTD Bilan, do konačnog odabira koncesionara, KTD Bilan će održavati promet na ovoj liniji kao i do sada.

Kako ne raspolažemo autorskom fotografijom ‘Zvijezde Kvarnera’ – dijelimo jednu sa web stranice ‘Shipspotting’ – fotografirane u brodogradilištu ‘Punat’ na Krku u prosincu 2012.g.

ShipSpotting.com
© hansdegraaf

 

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku