Dječji vrtić Orebić prikuplja podatke korisnika za sudjelovanje u natječajima za EU sredstva

Foto: DV Orebić

Dječji vrtić Orebić poziva roditelje da sudjeluju u anketi – prikupljanju podataka kako bi se mogla izvršiti procjena potrebe i opravdanosti te zadovoljavanje uvjeta za prijavu na natječaj za sufinanciranje sredstvima EU.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) UP.02.2.2.16

Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Opći cilj Poziva je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Pozivom će se financirati projekti koji će poticati inovativan pristup u osiguranju produljenog radnog vremena vrtića s ciljem veće dostupnosti, priuštivosti i obuhvaćenosti djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Dječjim vrtićima, omogućit će se i razvoj posebnih programa te jačanje kapaciteta odgojitelja/ica, stručnih suradnika i stručnih radnika (logopeda) s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija te edukacije kuhara/ica o zdravoj prehrani. U skladu s navedenim, projekti koji će se financirati u okviru ove operacije doprinijet će usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima kroz unaprjeđenje usluga, produljenje radnog vremena dječjih vrtića te daljnji razvoj postojećih i/ili novih programa.

Poziv se financira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, Investicijskog prioriteta 9.iv „Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa“, Specifičnog cilja 9.iv.2 „Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije“.

U sklopu raspisanog natječaja P.U. Dječji vrtić Orebić žurno prikuplja relevantne podatke kako bi se mogla izvršiti procjena potrebe i opravdanosti te zadovoljavanje uvjeta sa raspisanim natječajem. Stoga molimo sve zainteresirane roditelje djece u dobi od 0-7 godina, bez obzira pohađaju li trenutno Vrtić ili ne, da popune anketu/izjavu u privitku i pošalju je na mail: tajnica.vrtic.orebic@gmail.com ili (u obliku vidljive fotografije putem VIBER APLIKACIJE na broj 099 861 0100). Ako niste u mogućnosti isprintati izjavu svoj primjerak možete preuzeti/dostaviti prilikom dovođenja djeteta u Vrtić.

Zadnji dan provedbe ankete završava u 24.00 sati u ponedjeljak 11.01.2021.g

Izjavu možete preuzeti ovdje

IZJAVA-ANKETA-PROJEKT.docx

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku