Dječji vrtić Orebić poziva roditelje na sudjelovanje u utvrđivanju potrebe za radom Dječjeg vrtića poslijepodne i vikendom

Iz Predškolske ustanove Dječji vrtić Orebić informirali su nas o  planovima sudjelovanja na natječajima za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima, te financiranja produženog radnog vremena dječjih vrtića kako bi se izašlo ususret roditeljima koji za tim imaju potrebu

Natječaje priprema Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koje je objavilo poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima, te priprema poziv za prijavu projekata u području unaprjjeđenja usluga za djecu rane i predškolske dobi u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u smislu produženog radnog vremena dječjih vrtića/dvosmjenskog rada za roditelje koji za tim imaju potrebu – u okviru kojeg će se financirati zapošljavanje dodatnih odgajatelja, stručnih suradnika i ostalih radnika potrebnih za kvalitetan odgojno-obrazovni rad s djecom u produženom radnom vremenu vrtića do 21 sat.

Djeca čiji roditelji imaju za tim potrebe moći će izabrati:

  1. jutarnji produženi boravak od 6.30-15.30 sati
  2. ili poslijepodnevni produženi boravak od 13.00 do 21.00 sati,ukoliko oba roditelja rade u istoj smjeni.
  3. Boravak djeteta subotom ili nedjeljom u vrtiću.

 

Kako bi se što kvalitetnije pripremili za korištenje ovih mjera, iz Dječjeg vrtića Orebić mole roditelje djece rane i predškolske dobi, bez obzira pohađaju li trenutno vrtić, da ispune kratku anketu kako bi se što kvalitetnijie utvrdile potrebe za dvosmjenskim radom vrtića i radom vikendom.

Anketu možete preuzeti na Web stranicama dječjeg vrttića Orebić – ovdje.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku