Održan koncert ansambla ”Il terzo suono” u Orebiću

Foto i galerija: Boris Berc

U okviru programa Dani kulture Orebić 2017, Matica hrvatska Orebić i Korkyra Baroque Festivala 11.09. u 20h u župnoj crkvi Pomoćnice kršćana održan je još jedan koncert klasične glazbe na kojem je nastupio ansambl ”Il terzo Suono’ s koncertnim programom ‘I grandi maestri’ (A. Vivaldi, A. Ivančić, G. Tartini, G. Ph. Telemann, S. Lanzetti, J. F. Fasch)

Ovaj glazbeni događaj ostvaren je uz financijsku potporu Općine Orebić i Turističke zajednice Općine Orebić.

Photo Credit: Boris Berc

Ansambl ”Il terzo suono” čine glazbenici:
Jasna Nadles, traverso
Gianpiero Zanochi, violina
Milan Vrsajkov, violončelo
Ivano Zanenghi, lutnja

Međunarodni ansambl Il terzo suono osnovan je 2005. godine. Svoj repertoar izvodi na baroknim instrumentima, prati čuvene soliste na festivalima i sastavljen je od članova različitih međunarodnih orkestara. Ovaj festivalski ansambl nastupa diljem Europe s ciljem povećanja vidljivosti slovenske glazbe i kulturne scene. Nastupao je na vodećim europskim festivalima, kao što su Festival u Ravellu, Festival Emiglia Romagna, Venetski festival i Le Vie del Barocco te je predstavio slovensku glazbu u Vijeću Europe u Luksemburgu. Ansambl redovito surađuje s čuvenim glazbenicima kao što su Sergio Azzolini, Christophe Coin, Giuliano Carmignola, Giovanni de Angeli i drugi. U pripremi je snimanje CD-a s djelima slovenskih i europskih skladatelja 17. i 18. stoljeća (Vivaldi, Tartini, Gabriello Pulitti, Isaac Posch.

PROGRAM
Antonio Vivaldi
Trio sonata u G-duru RV 80 /
Trio Sonata in G major RV 80
Allegro – Larghetto – Allegro

Amando Ivančić
Sinfonia u A-duru /
Sinfonia in A major

Giuseppe Tartini
Sonata za violinu i basso continuo u e-molu op. 6 br. 4 /
Sonata for violin and basso continuo in E minor, op. 6 nr. 4
Grave – Allegro – Presto

Georg Philipp Telemann
Trio sonata TWV 42:G12 u G-duru /
Trio Sonata TWV 42:G12 in G major
Affettuoso – Vivace – Grave Andante – Vivace

Salvatore Lanzetti
Sonata VI za violončelo i basso continuo u B-duru /
Sonata VI for cello and basso continuo in B flat major
Allegro – Largo – Gavotta (Allegro ma non presto)

Johann Friedrich Fasch
Kvartet za flautu, violinu, fagot i basso continuo u C-duru /
Quartet for flute, violin, bassoon and basso continuo in C major.
Allegro – Largo – Allegro

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku