Još se čuva tradicija kolendavanja na Pelješcu

Foto: Barbara Šestanović

Na Badnji su dan kolendari i u Orebiću nazdravljali Badnji dan na ulicama, javnim ustanovama i kućama.

Tradiciju kolendavanja u Orebiću čuva F.S. Poloneza. Kolendavalo se i u mjestima Pelješke župe, a sreli smo ih u Kuni i u Potomju.

 

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku