Turistički plan razvoja stare jezgre Orebića

Foto: Ivica Dajak | orebic.com.hr

Turistički ured Turističke zajednice općine Orebić dostavio nam je za objavu izvješće o tijeku izrade dokumenta vezanog za turistički plan razvoja stare jezgre Orebića. 

TU TZO Orebić, nastavno na odluku turističkog vijeća kojom su za izrađivača 3 razvojna dokumenta odabrali Institut za turizam iz Zagreba, započela je rad na prvom dokumentu u rujnu 2014.

Prvi dokument koji se izrađuje nosi naziv: Turistički plan razvoja stare jezgre Orebića s posebnim naglaskom na tematsko-interpretativni okvir kapetanskih kuća

Dokument izrađuju dr.sc. Ivo Kunst i dr.sc. Neven Ivandić koji su tijekom boravka u rujnu izvršili terensko istraživanje i postavili metodologiju rada, te analizu trenutnog stanja. Sukladno metodologiji, u prosincu je održana radionica na koju su pozvani dionici koji gravitiraju „donjem putu“ i to oni koji na „donjem putu“ stanuju ili privređuju, predstavnici jedinice lokalne samouprave, predstavnici općinskog vijeća i mjesnog odbora, župnog ureda, predstavnici kulturnog života, stručnjaci iz područja svoga rada čije znanje je potrebno za razumijevanje prostora i upravljanja istim, te članove turističkog vijeća koji žive ispod „gornjeg puta“, djelatnike TU TZO Orebić, te naravno i stanovnike kapetanskih kuća.

Ukupno je bilo poznavano 30 osoba, dok se na radionicu odazvalo 16 sudionika.

Nakon uspješno održane prezentacije koju je vodio dr.sc. Ivo Kunst, te konstruktivne rasprave, dani su daljnji naputci za završetak dokumenta.

TU TZO Orebić je na svom web site-u objavio prezentaciju http://goo.gl/hosV7k , te prvih 7 poglavlja dokumenta http://goo.gl/RWmXN3 .

Svi zainteresirani za ovaj dio dokumenta svoje primjedbe mogu poslati na za to otvorenu e-mail adresu:
planovi.razvoja.turizma@gmail.com, također na istu adresu mogu uputiti sve svoje sugestije za daljnju izradu plana. TU TZO Orebić na ovaj način otvara javnu raspravu po navedenoj temi sa zainteresiranom javnošću.

TU TZO Orebić je nakon terenskog istraživanja, te održane radionice s ključnim dionicima života na „donjem putu“ koji su suglasni da je dosadašnji dokument sadržajno i metodološki točno i precizno identificirao stanje na „donjem putu“ omogućio javnu raspravu o ovom dokumentu na ovakav način, te Vaše primjedbe, prijedloge sugestije, a osobito pohvale očekujemo na navedeni e-mail do 15.01.2015.

Vaši e-mailovi bit će proslijeđeni izrađivaču plana, te se neće na iste pojedinačno odgovarati.

TU TZO Orebić će krajem siječnja 2015. organizirati javno predstavljanje dokumenta u koji će biti utkane želje i preporuke dionika života na „donjemu putu“, te predstavnika svih ostalih dionika života u Orebiću.

Sukladno Zakonu o obaveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/18), a osobito u odnosu na članke 19., 1098, 1099, 1100, TU TZO Orebić zadržava pravo zaštiti interese TZO Orebić, te ne davati podršku i davati važnost onim pravnim i fizičkim osobama koje javnim objavama namjerno krše čl. 19. st.3 navedenog zakona u odnosu na TZO Orebić, a koji glasi „Pravna osoba ima sva navedena prava osobnosti, osim onih vezanih u biološku bit fizičke osobe, a osobito pravo na ugled i dobar glas, čast, ime, odnosno tvrtku, poslovnu tajnu, slobodu privređivanja i dr.“

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku