Razvojna agencija Općine Orebić nudi besplatnu pomoć građanima i gospodarstvenicima pri prijavi na natječaje i pozive za sufinanciranje

Orebić, 18.3.2020. Razvojna agencija Općine Orebić – ORA donijela je odluku kako će od danas besplatno pružati administrativnu pomoć građanima i gospodarstvenicima s područja općine Orebić pri prijavi na natječaje i pozive za sufinanciranje projekata i programa.

Donosimo izvadak iz odluke iz kojeg možete vidjeti o kakvoj se pomoći radi i na koji se način možete prijaviti:

S obzirom na gospodarsku i ekonomsku situaciju u Republici Hrvatskoj nastalu zbog širenja virusa COVID – 19, Razvojna agencija Općine Orebić u cilju unaprjeđenja poslovanja stanovnika na području općine Orebić i smanjenja njihovog financijskog opterećenja će:

  1. Fizičkim osobama (stanovnicima), pravnim osobama (mikro i malim poduzetnicima), obrtnicima, OPG-ovima te udrugama na području općine Orebić osigurati – sukladno svojim kapacitetima, besplatnu pomoć/savjetovanje pri prijavi na aktualne natječaje/pozive od strane djelatnika Razvojne agencije Općine Orebić
  2. Prijave od strane potencijalnih prijavitelja kronološki će se zaprimati i obrađivati sukladno kapacitetima Razvojne agencije Općine Orebić.
  3. Sukladno Odluci Načelnika (KLASA: 022-05/20-02/07, URBROJ 2138/03-03-20-01 čl.1. st. 2. i 5.) da se svim ustanovama u vlasništvu Općine Orebić ograniči izravan rad sa strankama, molimo zainteresirane potencijalne korisnike da nas kontaktiraju svakim radnim danom od 09:00 – 13:00 putem telefona na broj 412-071 i/ili putem e-pošte na adresu razvojna.ora@gmail.com
  4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te vrijedi do njenog opoziva, a objaviti će se na web stranici Razvojne agencije Općine Orebić.

 

Cjelovit tekst odluke možete preuzeti ispod članka:

07-20 – Odluka Covid-19.pdf

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku