Mogućnost sufinanciranja fotonaponskih elektrana za OPG-ove i iznajmljivače

Foto: Neville Micallef

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na svojim je stranicama objavio Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima registriranim za pružanje ugostiteljskih usluga za postavljanje jedne nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu, u postojeće građevine u Republici Hrvatskoj.

Postojeća građevina u smislu Poziva je zgrada koja je zakonita:

1. Izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i svaka druga koja je navedena ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. Mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti),
2. Koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost.

Predmet Poziva nisu postojeće fotonaponske elektrane na postojećim građevinama, koje se nadograđuju/proširuju.

Fond će Korisnicima dodjeljivati sredstva subvencije (iznajmljivačima i OPG – ovima), do 200 000,00 kuna po prijavi za opravdane troškove s uključenim PDV – om:

1. Nabava i ugradnja fotonaponske elektrane:
• do 80%, ali ne više od 196 000,00 kn ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,
• do 60%, ali ne više od 147 000,00 kn ako se projekt provodi na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka te
• do 40%, ali ne više od 98 000,00 kn ako se projekt provodi na ostalim područjima RH

2. Provođenje stručnog nadzora:
• do 80%, ali ne više od 4 000,00 kn ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,
• do 60%, ali ne više od 3 000,00 kn ako se projekt provodi na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka te
• do 40%, ali ne više od 2 000,00 kn ako se projekt provodi na ostalim područjima RH.

Opravdani troškovi po ovom Pozivu su:
• nabava i ugradnja nove Fotonaponske elektrane, te
• stručnog nadzora,
nastali nakon objave Poziva 30. rujna 2020. godine na www.fzoeu.hr, što se dokazuje datumima izdavanja računa za:
1. nabavu i ugradnju Fotonaponske elektrane: fotonaponski pretvarači (moduli) stupnja korisnog djelovanja najmanje 15%, njihovi nosači, pretvarači (inverteri), akomulatori električne energije, oprema fotonaponskog kruga, ostala oprema za pravilan rad sustava i pripadajući građevinski radovi za ugradnju prethodno navedene opreme te,
2. stručni nadzor radova
PDV je opravdani trošak ukoliko nije nadoknadiv.

Raspoloživa sredstva Fonda po pozivu iznose 7 000 000,00 kn.
Fond će:
b. raspoloživa sredstva dodjeljivati do njihovog iskorištenja ili do konca 2020. godine, što prije nastupi i
c. na www.fzoeu.hr  objavljivati obavijesti o:
1. privremenom zatvaranju Poziva do utvrđivanja iznosa preostalih raspoloživih sredstava,
2. ponovnom otvaranju Poziva bude li potrebno i
3. zatvaranu Poziva zbog utroška raspoloživih sredstava, ako isto nastupi prije konca 2020.
Iznajmljivači i OPG – ovi na Poziv mogu dostaviti Samo jedan zahtjev za sufinanciranje jedne nove fotonaponske elektrane.

Podatci prijave mogu se upisivati i dokumenti (u pdf. Zapisu) spremati na www.fzoeu.hr u „e-prijave“ od 01. studenog 2020. godine.

Prijave se mogu podnositi na www.fzoeu.hr u „e-prijave“ od 23. studenog u 9:00 sati:
1. do objave na www.fzoeu.hr
a. Obavijesti o privremenom zatvaranju Poziva do utvrđenja iznosa preostalih raspoloživih sredstava ili,
b. Obavijest o zatvaranju Poziva zbog iskorištenja raspoloživih sredstava
2. Do isteka 2020. godine, što prije nastupi.

Cijeli Javni poziv pronađite na mrežnoj stranici Fonda na www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/ 

Za sve dodatna pitanja u vezi Poziva stojimo na raspolaganju.
Razvojna agencija Općine Orebić – ORA
E – pošta: razvojna.ora@gmail.com
Tel. 020/412-071

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku