LAG-u 5 dodijeljena sredstva iz programa ruralnog razvoja RH

Foto: www.lag5.hr

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila je Lokalnoj akcijskoj grupi LAG 5 sa sjedištem u Orebiću 265.359,50 kn na ime pomoći u izradi programa ruralnog razvoja

na području Dubrovačkog primorja, Pelješca, Korčule, Mljeta i Lastova od 2015. do 2020. godine. U slijedećih šest mjeseci bit će izrađena nova razvojna strategija s projekcijom financijskih potreba za rad Lokalne akcijske grupe koja će u tom razdoblju u komunikaciji sa svojim članovima utvrditi projekte koji će se preko LAG-a moći financirati prema uvjetima iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

 

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku