Javni uvid u ‘Turistički plan razvoja stare jezgre Orebića’

Foto: Ivica Dajak | orebic.com.hr - arhiva

TU TZO Orebić kao naručitelj dokumenta Turistički plan razvoja stare jezgre Orebića s posebnim naglaskom na tematsko-interpretativni okvir kapetanskih kuća ovim putem finalni dokument daje na uvid svima zainteresiranima,

obavještava nas Jelena Radovanović, direktorica Turističkog ureda TZO Orebić.

Dokument možete pročitati na linku: http://goo.gl/U52CWH

Javna prezentacija dokumenta, sukladno predviđenoj metodologije izrade istoga, bit će održana uskoro i o istoj će javnost biti pravovremeno obaviještena.

Dokument je izradio Institut za turizam iz Zagreba, i autori su: dr.sc. Ivo Kunst, dr.sc. Neven Ivandić i mr.sc. Neda Telišman Košuta.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku