Srijeda, 04 Listopad 2017 21:14

Umjesto izvješća: Tonski zapis s druge radne sjednice Općinskog vijeća

Napisao 
S druge radne sjednice OV Općine Orebić S druge radne sjednice OV Općine Orebić Foto: I. Dajak | Orebić.com.hr

Ovdje možete poslušati tonsku snimku 2. radne sjednice Općinskog vijeća Općine Orebić.

Sjednica je održana 31. kolovoza, a na dnevnom redu bilo je 7 točaka:

  1. Polugodišnje izvjšeće o radu općinskog načelnika Općine Orebić za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017.g.
  2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunane infrastrukture za 2017.g.
  3. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Poćine Orebić za 2017.g. i projekcije za 2018. i 2019. godinu
  4. Prijedlog izmjena i dopuna Plana razvojnih prorgama Općine Orebić za razdoblje 2017. - 2019. godine
  5. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orebić za 2017.godinu.
  6. Prijedlog Odluke o načinu pružanja i naplati usluge odvoza miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog ottpada i odvojenog prikupljanja otpodnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) otpada
  7. Procjena ugroženosti od požara, tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara za 2017.g

 

Iako s malim zakašnjenjem, Orebić.com.hr i T.O. "Croatia holidays" vam i dalje besplatno omogućavaju uvid u način na koji vaši izabrani predstavnici upravljaju javnim poslovima, i milijunima vašeg - novca poreznih obveznika. Ovom prilikom posebno zahvaljujem na susretljivosti tajnici Općinskog vijeća, Nives Mađarević, koja nam je ustupila prvih 10-tak minuta snimke koja je zbog tehničkih problema nedostajala - i u snimci i u prijenosu 'uživo'.

 

Prijava korisnika

Unesite korisničko ime i lozinku